ทรัพย์มงคลค้าของเก่า

รับซื้อ-รับประมูลของเก่าทุกชนิด
บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงทุกภูมิภาค ซื้อเงินสดในราคาที่คุณพอใจ

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด

บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงทุกภูมิภาค ซื้อเงินสดในราคาที่คุณพอใจ

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

 บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]

  

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

 

 

   

รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์

บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงทุกภูมิภาค ซื้อเงินสดในราคาที่คุณพอใจ

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

รับซื้อ-รับประมูลของเก่าทุกชนิด
บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงทุกภูมิภาค ซื้อเงินสดในราคาที่คุณพอใจ

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด

บริการท่าน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงทุกภูมิภาค ซื้อเงินสดในราคาที่คุณพอใจ

รับซื้อ-รับประมูล ทองแดง สายไฟ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส โลหะทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคและอุปกรณ์ ทั้งในบริษัท,สำนักงาน,ร้านเกมส์
รับซื้อ-รับประมูล เครื่องจักรโรงงาน มอเตอร์ แอร์ ปั๊มลม แบตเตอรี่เก่า รอกไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฯ
รับซื้อ-รับประมูล แผงวงจรอิเลคโทรนิคส์ บอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซื้อ-รับประมูล โคลงสร้างอาคาร อาคารโรงงาน รับรื้อถอนและซื้อแบบครบวงจร
ทางทีมงานจ่ายเงินสดหน้างาน และเรามีใบอนุญาติประกอบการ รง.105 และ รง.106 ครบวงจร

 บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]

บุญมั่น เหมือนสุวรรณ์
Mobile : 095-495 9416, 092-616 4798
Email : [email protected]